Prijava
  Jezik
Bosanski Srpski latinica English Slovenia
  O portalu
asw:portal je namenjen eksternim korisnicima (Korisnici koji nisu zaposleni kompanije ASW). Ovaj portal se koristi za evidentiranje zahteva korisničke podrške i praćenje realizacije zahteva. Podaci koji se održavaju korišćenjem ovog portala su deo dokumentacije kompanije ASW.

Eksterni korisnici portala su:
  • Eksterni korisnici koji imaju pravo pregleda zahteva - read-only korisnici
  • Eksterni korisnici koji imaju pravo pregleda i izmene zahteva - read-write korisnici
Za upotrebu portala asw:portal potrebno je:
  • Internet pretraživač
  • Internet konekcija
  • Korisnički nalog na sistemu
  • Pravo pristupa sistemu
© ASW Inženjering